Palvelut

Business Intelligence -kartoitus

Business Intelligence -kartoitus on nopea ja joustava tapa selvittää ja konkretisoida asiakkaan tietotarpeet ja suunnitella niiden pohjalta asiakkaalle soveltuva ratkaisuehdotus ja etenemissuunnitelma. Se pohjautuu asiakkaan liiketoimintatarpeisiin ja prioriteetteihin, mutta ottaa myös teknologiset asiat huomioon. Kartoituksen lopputulema on ylätason suunnitelma Business Intelligence -alueen kehittämiseksi ja asiakkaalle soveltuvan teknologia-alustan evaluointi.

Sitoudumme tarvekartoitusprojekteissa kiinteähintaiseen toimitukseen ja kartoitustyön tulokset ovat aina asiakasorganisaation omaisuutta.

Ota yhteyttä!

Business Intelligence -projektit

Onnistuminen vaativissa Business Intelligence -hankkeissa edellyttää sujuvaa yhteistyötä asiakkaan ja toimittajan välillä, rautaista teknistä osaamista, oikeiden työkalujen hallintaa – ja mikä tärkeintä – oikeaa asennetta.

Projektikokonaisuuksien ohella tarjoamme apuamme myös osatoteutuksiin. Meiltä voit hankkia avuksesi kokeneen projektiryhmän tai vaikkapa projektipäällikön johtamaan kokonaishanketta tai tukemaan organisaatiosi omia resursseja.

Kokonaistoimituksemme kattavat suunnittelun ja toteutuksen, teknologia- ja prosessikonsultoinnin, sekä koulutus-, ohjaus- ja tukipalvelut.

Tilastolliset analyysit

Dataa mallintamalla voidaan ennalta saada selville, miten asiat ovat yhteydessä toisiinsa, mikä on kunkin tekijän painoarvo ja ovatko löydetyt säännönmukaisuudet mahdollisesti yleistettävissä toisiin tekijöihin. Tavoitteena on löytää tietomassoista täysin uusia korrelaatioita ja sitä kautta tuottaa uutta tietoa ja näkemystä päätöksenteon tueksi. Malleihin liittyy aina epävarmuutta, mutta senkin suuruutta voidaan arvioida tilastollisilla malleilla.

Palvelumme auttaa tunnistamaan liiketoiminnalle eniten lisäarvoa tuottavat soveltamisalueet. Luomme selkeän suunnitelman kuinka kehittämishanke käynnistetään ja mihin ratkaisuihin keskittymällä edistämme parhaiten liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Sovellusylläpito

Sovellusten ylläpitopalvelu takaa, että hankkimasi järjestelmä on aina toimintakunnossa ja ajan tasalla (versionhallinta). Tukipalvelumme avulla varmistat, että ongelmatilanteissa saat apua nopeasti ja luotettavasti. Ylläpitopalvelumme kattavat BI-ratkaisut ja –tuotteet sekä toteuttamamme räätälöidyt sovellukset. Asiantuntijamme huolehtii palvelun laadusta ja kehittämisestä.

Palvelun toimintamalli ja haltuunotto määritellään asiakkaan tarpeiden mukaan. Konseptia kehitetään saatujen kokemusten perusteella ja mukautetaan asiakkaan tarpeisiin.