Moderni tietovarasto tulevaisuuden tarpeisiin

Posted on Posted in Ajankohtaista

Perinteisesti tietovarastot ovat sisältäneet toiminnanohjaus- ja asiakkuusjärjestelmien tietoja, yhdistellen niitä ja tarjoten näihin liittyvät raportit. Tiedolla johtamista tämä on tukenut kontrollin tehostumisena ja organisaation yhtenäisen näkemyksen muodostamisessa. Tänä päivänä vaaditaan kuitenkin aiempaa monipuolisempaa ja omaehtoisempaa analytiikkaa sekä pääsyä lähes reaaliaikaisiin tietoihin. Käyttäjien muuntuneet BI- ja analytiikkatarpeet kuten itsepalveluanalysointi, analyyttiset sovellutukset ja niiden takaisinkytkentä operatiivisiin järjestelmiin asettavat myös tietovarastoinnille lisääntyviä tarpeita.

Modernilta tietovarastolta vaaditaan siis ketteryyttä, sopeutumista myös strukturoimattoman datan hallintaan ja tulevien analytiikkatarpeiden huomioonottamista. Siinä hyödynnetään aiemmin tehtyjä tietovarastoinvestointeja ja jo tallennettua arvokasta dataa. Modernisoimalla tietovarasto päästään suurempiin datavolyymeihin, yhdistelemään monipuolisemmin erilaisia tietoja, niin transaktiojärjestelmistä tuotettavaa kuin sosiaalisen median dataa. Modernin tietovarasto kykenee prosessoimaan samanaikaisesti ja tehokkaasti suuriakin datamääriä. Ennakoiden laaja-alaisesti tiedon varastointitarpeita ja keräämällä laajasti dataa talteen jo nyt, palvellaan jo nyt tulevia tietotarpeita, tai ainakin varataan optio tulevaisuudessa.