Mitä on hallittu tiedolla johtaminen?

Posted on Posted in Ajankohtaista

Hallittu tiedolla johtaminen on nykypäivänä yrityksiä erottava kilpailutekijä. Liiketoimintatiedon hallinta ja tiedolla johtaminen tarvitsevat tuekseen ratkaisuja, jotka auttavat sinua pysymään askeleen edellä nykyhetkeä ja kilpailijoitasi. Parhaimmillaan yrityksien tuottama data luo uusia innovaatiota yrityksen sisällä ja auttaa yrityksiä ymmärtämään liiketoimintaansa paremmin. Toisaalta tiedon määrä kasvaa ja tieto muuttuu joka päivä, jolloin sen hallittavuus on entistä kriittisempää. Analytiikan rooli korostuu, sillä tietovirrasta on kyettävä seulomaan olennaiset asiat hyödynnettäväksi toiminnan kehittämiseen ja toisaalta helpottamaan päätöksentekoa.

Toimiva BI-ratkaisu tehostaa liiketoimintaa monin eri tavoin.

  • Tieto on helposti tulkittavissa ja yhteismitallista
  • Ajantasainen tieto antaa hyvän kokonaiskuvan yrityksesi tilanteesta
  • Automatisoitu tiedon keruu vapauttaa väkeäsi tuottavampaan työhön
  • Tiedon laatu paranee
  • Toiminnan läpinäkyvyys paranee

Hallittu tiedolla johtaminen mahdollistaa sen, että yritys voi keskittyä ydinosaamisen kehittämiseen oikea-aikaisen analytiikan avulla. Me haluamme auttaa asiakkaitamme oivaltamaan ja luomaan uutta analytiikan avulla.

Intellica on johdon- ja liiketoiminnan raportoinnin konsultointipalveluita tarjoava yritys. Koko tekemisemme pohjautuu hallittuun tiedolla johtamiseen ja vahvasti konsultoivaan rooliin.

Tutustu lisää BI-ratkaisuihimme täällä.