Moderni tietovarasto tulevaisuuden tarpeisiin

Posted on Posted in Ajankohtaista

Perinteisesti tietovarastot ovat sisältäneet toiminnanohjaus- ja asiakkuusjärjestelmien tietoja, yhdistellen niitä ja tarjoten näihin liittyvät raportit. Tiedolla johtamista tämä on tukenut kontrollin tehostumisena ja organisaation yhtenäisen näkemyksen muodostamisessa. Tänä päivänä vaaditaan kuitenkin aiempaa monipuolisempaa ja omaehtoisempaa analytiikkaa sekä pääsyä lähes reaaliaikaisiin tietoihin. Käyttäjien muuntuneet BI- ja analytiikkatarpeet kuten itsepalveluanalysointi, analyyttiset sovellutukset ja niiden takaisinkytkentä operatiivisiin järjestelmiin asettavat myös tietovarastoinnille lisääntyviä tarpeita.

Modernilta tietovarastolta vaaditaan siis ketteryyttä, sopeutumista myös strukturoimattoman datan hallintaan ja tulevien analytiikkatarpeiden huomioonottamista. Siinä hyödynnetään aiemmin tehtyjä tietovarastoinvestointeja ja jo tallennettua arvokasta dataa. Modernisoimalla tietovarasto päästään suurempiin datavolyymeihin, yhdistelemään monipuolisemmin erilaisia tietoja, niin transaktiojärjestelmistä tuotettavaa kuin sosiaalisen median dataa. Modernin tietovarasto kykenee prosessoimaan samanaikaisesti ja tehokkaasti suuriakin datamääriä. Ennakoiden laaja-alaisesti tiedon varastointitarpeita ja keräämällä laajasti dataa talteen jo nyt, palvellaan jo nyt tulevia tietotarpeita, tai ainakin varataan optio tulevaisuudessa.

Mitä on hallittu tiedolla johtaminen?

Posted on Posted in Ajankohtaista

Hallittu tiedolla johtaminen on nykypäivänä yrityksiä erottava kilpailutekijä. Liiketoimintatiedon hallinta ja tiedolla johtaminen tarvitsevat tuekseen ratkaisuja, jotka auttavat sinua pysymään askeleen edellä nykyhetkeä ja kilpailijoitasi. Parhaimmillaan yrityksien tuottama data luo uusia innovaatiota yrityksen sisällä ja auttaa yrityksiä ymmärtämään liiketoimintaansa paremmin. Toisaalta tiedon määrä kasvaa ja tieto muuttuu joka päivä, jolloin sen hallittavuus on entistä kriittisempää. Analytiikan rooli korostuu, sillä tietovirrasta on kyettävä seulomaan olennaiset asiat hyödynnettäväksi toiminnan kehittämiseen ja toisaalta helpottamaan päätöksentekoa.

Toimiva BI-ratkaisu tehostaa liiketoimintaa monin eri tavoin.

  • Tieto on helposti tulkittavissa ja yhteismitallista
  • Ajantasainen tieto antaa hyvän kokonaiskuvan yrityksesi tilanteesta
  • Automatisoitu tiedon keruu vapauttaa väkeäsi tuottavampaan työhön
  • Tiedon laatu paranee
  • Toiminnan läpinäkyvyys paranee

Hallittu tiedolla johtaminen mahdollistaa sen, että yritys voi keskittyä ydinosaamisen kehittämiseen oikea-aikaisen analytiikan avulla. Me haluamme auttaa asiakkaitamme oivaltamaan ja luomaan uutta analytiikan avulla.

Intellica on johdon- ja liiketoiminnan raportoinnin konsultointipalveluita tarjoava yritys. Koko tekemisemme pohjautuu hallittuun tiedolla johtamiseen ja vahvasti konsultoivaan rooliin.

Tutustu lisää BI-ratkaisuihimme täällä.

Uudet responsiiviset kotisivut

Posted on Posted in Ajankohtaista

Kesäkuun puolivälissä startannut projekti on nyt saatu päätökseen. Sivuston ulkoasu on suunniteltu kokonaan uusiksi ja myös sisältöä on päivitetty ja navigointia yksinkertaistettu. Uudistetut kotisivut ovat myös responsiiviset, mikä tarkoittaa sitä, että ne soveltuvat kaikille päätelaitteille ja skaalautuvat näytön koon mukaan, koska iso osa käyttäjistä vierailee sivustolla mobiililaitteita käyttäen.

Uuden nettisivuston toteutuksesta on vastannut Lotta Nyqvist. Sivuston toteutus on osa hänen projektiopintojaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa.